Gebruiksvoorwaarden

IPSO onderhoudt deze website als service voor de internetgemeenschap. De inhoud (afbeeldingen en tekst) die door IPSO op deze website wordt geplaatst, valt onder het auteursrecht.

U kunt de inhoud van deze website alleen downloaden om de constructieve marketing en verkoop van IPSO-producten en -diensten te verbeteren. De inhoud mag niet op andere wijze worden gekopieerd en mag niet worden gewijzigd.

IPSO doet alles wat redelijk is om informatie nauwkeurig en actueel te houden, maar geeft geen garantie of verklaringen omtrent de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. IPSO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het feit of u wel of niet toegang hebt tot www.huebsch.com of het gebruik van de informatie op www.ipso.com.

Als u op bepaalde links op www.ipso.com klikt, gaat u naar andere websites waarvoor IPSO geen verantwoordelijkheid neemt.

Alle niet-persoonlijke informatie, communicatie of materiaal die u aan www.huebsch.com of IPSO stuurt via internet of e-mail zijn niet vertrouwelijk. We zijn vrij in het gebruik en de reproductie van dergelijke informatie, voor elk doeleinde. We zijn met name vrij in het gebruik van ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke informatie, voor elk doeleinde, waaronder het ontwikkelen, produceren of verkopen van producten. Alle informatie die u aan deze website stuurt, moet correct zijn, niet de rechten van anderen schenden en legaal zijn.

Aanduidingen van handelsmerken geven alleen de status van het handelsmerk in de Verenigde Staten weer. Status en aanduiding van handelsmerken kunnen per land verschillen.

Deze overeenkomst wordt geregeld door en is opgesteld in overeenstemming met de wetten van de staat Wisconsin zonder in strijd te zijn met de geldende wet. Indien een voorwaarde in deze Overeenkomst niet wettig, ongeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, om welke reden dan ook, moet die voorwaarde los van deze Overeenkomst worden gezien. Dit heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende voorwaarden. De website wordt beheerd door Huebsch vanuit zijn vestigingen in de staat Wisconsin, in de Verenigde Staten van Amerika.

IPSO behoudt het recht voor producten terug te trekken waarnaar op de website wordt verwezen en deze juridische verklaring te wijzigen, op elk willekeurig moment, en behoudt tevens het recht voor berichten te verwijderen die volgens IPSO beledigend, opruiend, onnauwkeurig of op andere wijze denigrerend zijn jegens Huebsch of zijn producten.